Vi erbjuder Bas U, bygglogistik och SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete

Säkrare och effektivare arbetsplatser

 

Vi är ett konsultbolag som arbetar inom flera områden som omfattas av arbetsmiljölagen, AML. Dels arbetar vi aktivt ute på byggarbetsplatser och dels i företag och verksamheter genom att bistå med  utbilding och rådgivning i arbetsmiljöfrågor.

 

Bas U och Bygglogistik

För byggbranschen erbjuder vi främst helhetslösningar inom byggarbetsmiljösamordning, Bas P/  Bas U och bygglogistik. Vårt sätt att jobba med Bas U och bygglogistik skapar tryggare och effektivare arbetsplatser genom kunskap, kontinuitet och närvaro. Rent konkret blir vi beställarens förlängda arm, ögon och öron på arbetsplatsen och vårt arbetssätt ger fördelar både för byggherre, beställare och för tredje man.

SAM - konkreta utbildningar för ett direkt resultat

Inom utbildning jobbar vi brett. Den gemensamma nämnaren i våra utbildningar är arbetsmiljölagen, och vi ger både öppna och företagsanpassade utbildningar. Vi erbjuder även rådgivning och workshops. Självklart utbildar vi i Bas P/U och SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi ger även kurser inom t ex beteendebaserad säkerhet och utbildningar till grund- och gymnasieskolan samt andra specifika branscher.  

 

Vi skapar goodwill

Tack vare vårt koncept, breda kompetens och långa erfarenhet ger kunderna oss stort förtroende. Att skapa goodwill i alla lägen är vår starkaste drivkraft. Vi tillför enkelhet, kvalitet, respekt, och handlingskraft.