Beteendebaserad säkerhet


Olyckor på arbetsplatsen innebär inte bara lidande - de kostar mycket pengar också. Sjukskrivning belastar företaget som en direkt kostnad, förutom att en sjukskriven person måste ersättas. Och faktiskt är det så att 88% av alla olyckor på arbetsplatser beror på den mänskliga faktorn och skulle kunna undvikas.

BBS – beteendebaserad säkerhet – är en metod som motverkar ogenomtänkt beteende. BBS kan implementeras i alla branscher för att öka säkerheten, minska olyckorna och spara pengar.

BBS har länge använts inom branscher där olyckor kan få katastrofala följder, som på byggen, inom kärnkrafts-, olje-, gruv- och läkemedelsindustrin. Nu kan ditt företag, genom våra tjänster, dra nytta av erfarenheterna så att de som jobbar hos dig kommer hem hela och friska.

Beteendebaserad säkerhet fokuserar på beteendeförändringar hos varje medarbetare. Vi utgår från osäkra handlingar istället för att agera efter olyckor. Vi ser på orsaker och konsekvenser; sambandet mellan olyckor, tillbud och osäkra handlingar. Och, framför allt, vi ser hur vi kan implementera och upprätthålla ett säkert beteende på arbetsplatsen.

Kort om våra metoder
• Organisationsanpassning - vi tar hänsyn till varje organisations faktiska förutsättningar och värdegrunder och utbildningen nivåanpassas till organisationens struktur.

• Verktygslåda - vi ger organisationen praktiska hjälpmedel för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå med minimal tidsåtgång.

• Enkla modeller - vi åskådliggör teorier inom BBS genom visuell presentation.

• Upplevelsebaserad inlärning - olika kommunikationsövningar ger oss flexibiliteten att anpassa materialet till varje enskild grupp. Vi förstärker inlärningen med dialog och diskussioner.

• Hands on - tillsammans med utbildningsdeltagare identifieras faktiska risker i företagets verksamhet.


Halvdagsworkshop i BBS

 

Vi erbjuder halvdagsworkshops i BBS? Läs mer i vår specifikation eller kontakta oss här. Inom BBS samarbetar vi med erfarna psykologer från Kontesto AB, läs gärna mer på www.kontesto.se.