Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM 


Alla arbetsplatser ska enligt lag ha en plan för sin arbetsmiljö. I många verksamheter är dock arbetsmiljön lågt prioriterad. Vi hjälper företag och verksamheter att få kontinuitet i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genom rådgivning, utbildning och föreläsningar.

 

Arbetsmiljö anpassad till verksamheten

Företagets eller verksamhetens ledning har alltid det yttersta ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi hjälper företagsledare att anpassa miljön på arbetsplatsen efter verksamhetens och de anställdas behov. Vi hjälper även anställda och skyddsombud att ta sina ansvar och upprätthålla rätt kompetens.

Med vår sakkunskap höjer vi kunskapsnivån om SAM genom föreläsningar, rådgivning och utbildning. Vi hjälper till med att upprätta säkerhetsrutiner, genomföra skyddsronder, göra riskanalyser och ge ledare konkreta arbetsmiljöverktyg att jobba med.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!