Våra utbildningar - Bas U, Bas P, BBS mfl.


Vi erbjuder praktiskt inriktade utbildningar inom flera områden som omfattas av Arbetsmiljölagen, AML. Vi utbildar inom Bas P, Bas U, SAM i praktiken, SAM i skolmiljö, beteendebaserad säkerhet och företagsanpassade utbildningar. Vi har även utbildningar som är helt anpassade till gymnasieskolornas bygg- och anläggningsprogram.

Hos oss får du konkret utbildning för ett direkt resultat. Vi lägger stort fokus på tillämpning av arbetsmiljölagen i verkligheten och vårt mål är att du enkelt ska kunna använda dina nya kunskaper i arbetslivet. Utbildningsmaterialet är därför utformat på ett sätt som underlättar ditt arbete efter kursen. 

Vi varvar teori med verkliga scenarier från olika arbetsplatser. Eftersom våra utbildare jobbar parallellt med att bistå företag med arbetsmiljöfrågor har vi ständigt uppdaterad och relevant kunskap om verkligheten.

Kontakta oss om du vill veta mer! 


 

Anmälningsformulär

Anmälan

Fakturaadress

Deltagare